Archives for April 2013

Đừng đánh bại Google

Bài liên quan: [Phần 1] Đánh bại Google ở Việt Nam thế nào?  [Phần 2] Đánh bại Google ở Việt Nam thế nào? Entry này là mở rộng của facebook status post đêm qua. Hehehe sáng nay ông em @Tril béo hỏi nghĩ gì về việc Cốc… continue reading »