Tag archive: th truemilk

Câu chuyện của TH TrueMilk phần 4

Câu chuyện của TH TrueMilk Phần 1 Câu chuyện của TH TrueMilk phần 2 Câu chuyện của TH TrueMilk phần 3 Ở phần 3 tôi đã lí giải cơ sở của TH TrueMilk khi họ nói tạo ra thị trường mới.… continue reading »

Câu chuyện của TH TrueMilk phần 3

Câu chuyện của TH TrueMilk Phần 1 Câu chuyện của TH TrueMilk phần 2 Câu chuyện của TH TrueMilk phần 4 Hôm trước anh Toàn có share cho tôi một tin bên lề khá hay đó là ngành sữa Việt Nam… continue reading »

Câu chuyện của TH TrueMilk phần 2

Câu chuyện của TH TrueMilk Phần 1 Câu chuyện của TH TrueMilk phần 3 Câu chuyện của TH TrueMilk phần 4 Trước khi nói tiếp về branding của TH TrueMilk, có một vài câu hỏi tôi muốn đặt ra: Khi nhắc đến… continue reading »

Câu chuyện của TH TrueMilk

Câu chuyện của TH TrueMilk Phần 2 Câu chuyện của TH TrueMilk Phần 3 Câu chuyện của TH TrueMilk Phần 4   Cách đây không lâu tôi có post trên Facebook về việc TH TrueMilk thành công không phải đến từ lời… continue reading »