Tag archive: positioning

The third place, mine and Hanoian’s

Nơi chốn thứ 3, của tôi và của người Hà Nội. Lần trước tôi có nhắc đến cuộc chiến cà phê (ít nhất là trên truyền thông) tại Việt Nam giữa Starbucks vs. Trung Nguyên, với câu hỏi đặt ra… continue reading »

[Phần 2] Đánh bại Google ở Việt Nam thế nào?

[Phần 1] Đánh bại Google ở Việt Nam thế nào? Ở phần 1, tôi đã chỉ ra những khó khăn khi gia nhập thị trường search engine ở Việt Nam và hứa hiến kế strategy. Thông thường khi làm một marketing… continue reading »

[Phần 1] Đánh bại Google ở Việt Nam thế nào?

Đánh bại Google ở Việt Nam thế nào? Phần 2 Thị trường search engine năm nay có vẻ sôi động trở lại khi một loạt các ông lớn vào Việt Nam; hoặc đã vào vài năm nhưng miệt mài build… continue reading »

Cannibalization

Trong marketing, market cannibalization xảy ra khi sự xuất hiện dòng sản phẩm/dịch vụ mới gây ảnh hưởng lên dòng sản phẩm/dịch vụ cũ – ảnh hưởng này có thể là ăn vào market share, thâm hụt revenue hoặc sales… continue reading »