Tag archive: marketing strategy

[Phần 2] Đánh bại Google ở Việt Nam thế nào?

[Phần 1] Đánh bại Google ở Việt Nam thế nào? Ở phần 1, tôi đã chỉ ra những khó khăn khi gia nhập thị trường search engine ở Việt Nam và hứa hiến kế strategy. Thông thường khi làm một marketing… continue reading »

[Phần 1] Đánh bại Google ở Việt Nam thế nào?

Đánh bại Google ở Việt Nam thế nào? Phần 2 Thị trường search engine năm nay có vẻ sôi động trở lại khi một loạt các ông lớn vào Việt Nam; hoặc đã vào vài năm nhưng miệt mài build… continue reading »

Cannibalization

Trong marketing, market cannibalization xảy ra khi sự xuất hiện dòng sản phẩm/dịch vụ mới gây ảnh hưởng lên dòng sản phẩm/dịch vụ cũ – ảnh hưởng này có thể là ăn vào market share, thâm hụt revenue hoặc sales… continue reading »

Câu chuyện của TH TrueMilk phần 4

Câu chuyện của TH TrueMilk Phần 1 Câu chuyện của TH TrueMilk phần 2 Câu chuyện của TH TrueMilk phần 3 Ở phần 3 tôi đã lí giải cơ sở của TH TrueMilk khi họ nói tạo ra thị trường mới.… continue reading »

Câu chuyện của TH TrueMilk phần 3

Câu chuyện của TH TrueMilk Phần 1 Câu chuyện của TH TrueMilk phần 2 Câu chuyện của TH TrueMilk phần 4 Hôm trước anh Toàn có share cho tôi một tin bên lề khá hay đó là ngành sữa Việt Nam… continue reading »

Câu chuyện của TH TrueMilk phần 2

Câu chuyện của TH TrueMilk Phần 1 Câu chuyện của TH TrueMilk phần 3 Câu chuyện của TH TrueMilk phần 4 Trước khi nói tiếp về branding của TH TrueMilk, có một vài câu hỏi tôi muốn đặt ra: Khi nhắc đến… continue reading »

Câu chuyện của TH TrueMilk

Câu chuyện của TH TrueMilk Phần 2 Câu chuyện của TH TrueMilk Phần 3 Câu chuyện của TH TrueMilk Phần 4   Cách đây không lâu tôi có post trên Facebook về việc TH TrueMilk thành công không phải đến từ lời… continue reading »