Tag archive: apple

Low cost doesn’t mean cheap!

Post này đáng lẽ phải viết cách đây 3 tháng, thời điểm khi Apple giới thiệu với thế giới 2 chiếc điện thoại mới trong năm nay, iPhone 5S và iPhone 5C; nhất là khi đó tôi có một vài… continue reading »

Connected Customers & Customer Power

Full size image: [link] Tôi rất thích mô hình “decision making cycle of connected customers” này. Trong một lần tranh luận về chiến lược xây dựng fan page cho doanh nghiệp trên một group về social media của facebook, tôi đã nhắc đến một… continue reading »