Category archives: Love

Kết thúc để bắt đầu

Nào, chúng ta hãy cùng đến với những gì hấp dẫn nhất của văn chương. Điều gì làm cho văn chương thú vị? Chính là vì nó luôn luôn từ chối. Văn chương hay ở chỗ chúng ta không cách… continue reading »

Bóng

Chiếc máy bay vụt lên tầng không đúng lúc nhạc mở bài Snow (Hey oh) của Red Hot Chili Peppers, một giai điệu sôi động, phấn khích. Cùng lúc đó, tôi cũng đang đọc đến đoạn nhân vật chính ở… continue reading »