Category archives: Daily Life

Cái thú đọc

Ai cũng luôn luôn cần tích lũy kiến thức. Tích lũy tốt nhất là qua cả 6 cách tiếp cận Nghe – Nói – Đọc – Viết – Nhìn và Cảm nhận. Nói chuyện với mấy người bạn về việc đọc… continue reading »

Made it!

Tôi có (ít nhất) 3 đam mê trong đời: Hà Nội, Cà phê & Marketing. Đam mê là thứ bạn sẽ theo đuổi không mệt mỏi trong cuộc đời. Vì cái đam mê thứ nhất mà tôi quay trở lại… continue reading »