Archives for May 2017

Điêu linh

Những ngày vui tang tóc dần quên kỉ niệm hồn nhiên lùi vào dĩ vãng dịu dàng hôn lên những nỗi buồn bảng lảng ngây ngất hương xưa trong khói ban chiều … tôi bỗng nhớ người yêu… tháng 5… continue reading »

Xử sở kỳ diệu vô tình và nơi tận cùng thế giới

Trầy trật với kết quả kinh doanh tháng rồi không phải tệ lắm (chán thật, khi phải bắt đầu việc viết bằng một thứ liên quan đến công việc như vậy, nhưng thực chất nó là thế, tôi không thể… continue reading »

xuống thấp

Văn chương, thi ca, và cả âm nhạc – tôi chỉ tìm thấy những mảnh nhỏ của mình trong chúng. Có thể là có những cái khác nữa, nhưng có lẽ cũng chẳng mạnh bằng. Những cuốn sách cứ tự… continue reading »