Archives for March 2017

Forever and one

“Em đến cõi tình thiên, ta về nơi nghiệt hải…” Trong đám đông cuồng loạn đó, tôi bỗng chú ý đến nàng, người duy nhất không gào thét theo tiếng âm nhạc kim loại đang không ngừng được ban nhạc… continue reading »