Archives for August 2013

Hiểu về Sản phẩm

Ít có khi thảnh thơi thế này, ngủ đến trưa, dậy ăn, cafe ôm mèo và viết. Cái thứ gừ gừ mềm mại bên cạnh không ngừng dáo dác xung quanh… Marketing là một trò chơi tâm lý. Một lúc nào đó… continue reading »