Archives for May 2013

“Khách hàng chỉ có một yêu cầu thôi đó là yêu cầu của họ được đáp ứng”

From my boss/leader. Hôm nay thấm thía điều này.

Vụn vặt về customer satisfaction

7:15 pm. Trong nhà hàng thuộc loại to nhất về lĩnh vực hoạt động của nó, đoàn khách đến không đặt trước nên hết chỗ, phải chờ 45′ mới được vào ăn. Đoàn khách khó chịu thấy rõ. 30′ chờ… continue reading »