Archives for December 2012

[Content Review] Phát triển con người

Content Review Lần trước khi bàn về content marketing tôi có lưu ý một điểm đó là “hãy sáng tạo tuy nhiên phải xác định boundaries về content“. Boudaries về content là gì? Ranh giới giữa content mà brand nên và không… continue reading »

QUÁ DỄ ĐỂ STARTUP

Ai theo dõi một chút chắc biết đến ý tưởng thành lập X-Incubator của @Xoài. Tôi với Xoài hầu như không quen biết nhau (add facebook từ lâu nhưng không nói chuyện). Cũng chẳng làm gì liên quan đến nhau. Đến… continue reading »

[Phần 2] Đánh bại Google ở Việt Nam thế nào?

[Phần 1] Đánh bại Google ở Việt Nam thế nào? Ở phần 1, tôi đã chỉ ra những khó khăn khi gia nhập thị trường search engine ở Việt Nam và hứa hiến kế strategy. Thông thường khi làm một marketing… continue reading »

[Phần 1] Đánh bại Google ở Việt Nam thế nào?

Đánh bại Google ở Việt Nam thế nào? Phần 2 Thị trường search engine năm nay có vẻ sôi động trở lại khi một loạt các ông lớn vào Việt Nam; hoặc đã vào vài năm nhưng miệt mài build… continue reading »

« older posts