Archives for November 2012

The only way to retain a belief

… is to keep the promise. Lí do duy nhất để khách hàng rời bỏ bạn đó là không giữ lời hứa. Chúng ta đến Megastar vì tin vào lời hứa được xem phim chất lượng cao từ cụm rạp… continue reading »

Câu chuyện của TH TrueMilk phần 4

Câu chuyện của TH TrueMilk Phần 1 Câu chuyện của TH TrueMilk phần 2 Câu chuyện của TH TrueMilk phần 3 Ở phần 3 tôi đã lí giải cơ sở của TH TrueMilk khi họ nói tạo ra thị trường mới.… continue reading »

Câu chuyện của TH TrueMilk phần 3

Câu chuyện của TH TrueMilk Phần 1 Câu chuyện của TH TrueMilk phần 2 Câu chuyện của TH TrueMilk phần 4 Hôm trước anh Toàn có share cho tôi một tin bên lề khá hay đó là ngành sữa Việt Nam… continue reading »

Nghĩ nhanh về Mobile Ad

Hồi trước khi tham gia phát triển sản phẩm CPM Mobile bên Admicro, tôi đã thấy là làm mobile ad khó. Gì chứ màn hình mobile thì bé, mobile internet user thường có mục đích rõ ràng thay vì chỉ… continue reading »

« older posts