Archives for October 2012

Gamification marketing

Hehe bài viết này cho một đồng nghiệp marketer; người mà vì gamification mới làm quen và trò chuyện với tôi vì nghĩ là tôi biết. Sau khi nói chuyện, chắc là vì tôi không thể hiện gì nhiều nên… continue reading »

One night stand or long term relationship?

Bài viết này raise một quan điểm rất hay: Nếu marketer chỉ chăm chăm tìm kiếm tình một đêm với khách hàng, không sớm thì muộn họ cũng sẽ rời bỏ bạn. Vậy marketers, bạn muốn tình một đêm hay… continue reading »

Seth Godin

Tôi bắt đầu thấy các marketers trong friend list của tôi nói nhiều hơn về Seth Godin. Hehe công sức tôi mấy tháng nay influence mọi người tìm hiểu về ông có lẽ bắt đầu cho thấy kết quả chăng?… continue reading »